ปมสอบที่ดิน

เลขาฯป.ป.ช. แจง รอรวบรวมหลักฐานให้ชัดก่อน ปมสอบที่ดิน เอ๋ ปารีณา

เอ๋ ปารีณา | เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการแจ้งครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5