ประกันตน

พร้อมให้บริการแล้ว! ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี!

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนให้เข้าถึงบ […]