ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

เข้าใจง่าย! วิธีรับเงินคืน ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 300 – 6,000 บาท

เปิดรายละเอียดวิธีรับเงินคืน ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 300 – 6,000 บาท จาก กฟน. หรือ กฟภ. สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก