ประกันราคามันสำปะหลัง

ครม. ไฟเขียวแล้ว! ส่งงบ 9,671 ล้าน โครงการ ประกันราคามันสำปะหลัง

ประกันราคามันสำปะหลัง ชาวเกษตรกรยิ้มออก! ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 วงเงินสูงถึง 9,671 ล้านบาท