ประกันสังคมช่วยลูกจ้าง

ประกันสังคม ช่วยลูกจ้าง ตกงานรับเงินเดือน 70% จริงหรือ?

สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก รวมถึงมีผลกระทบจากลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง และถูกหยุดจ้างชั่วคราว แล้ว ประกันสังคม