ประกาศนโยบาย

บริษัทย่านนนทบุรี ประกาศนโยบาย เทิดทูนสถาบัน ใครอยู่ฝ่ายตรงข้าม ลาออกได้เลย

บริษัทแห่งหนึ่ง ปล่อยจดหมายเวียนภายในบริษัท ผู้บริหารเน้นย้ำนโยบายการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ใครไม่พอใจลาออกได้เลย