ประกาศระเบียบเงินเดือน

‘กกต.’ แจงปมราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบเงินเดือน ชี้ปรับเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

ประกาศระเบียบเงินเดือน วันที่ 9 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง