ประกาศราชกิจจานุเบกษา

มหาดไทย อนุญาตให้ คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวง มหาดไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง เรียกคืนเครื่องราชฯ ประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา ถอดยศ ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง 2 มีค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ตั้ง “สิระ- ปารีณา ” เป็นกรรมาธิการ ปราบปรามทุจริต

ปารีณา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจ […]

ราชกิจจานุเบกษา เผยเอกสาร สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 11 ธค. 62 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒

ห้ามทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง!

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน เริ่มบังคับใช้ 21 พ.ย. 62 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบก […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่หมดความจำเป็น

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง หน.คสช. สั่งยกเลิกประกาศ คสช.ที่หมดความจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมาย คำสั่ง คสช. / วันนี้ (9 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจา […]

โปรดเกล้าฯ ‘นายทหารราชองครักษ์พิเศษ’ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระป […]

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฏ.ประชุมรัฐสภา ตั้งแต่ 22 พ.ค.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.เป็นต้นไป 14 พ.ค.62-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ค […]

ราชกิจจาฯ ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต 349 คน

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 349 คนแล้ว 7 พ.ค.62-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเ […]

โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-ตำรวจ พ้นหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

“ราชกิจจานุเบกษา”  เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองค […]

1 2