ประจิน จั่นตอง

ประยุทธ์ เชื่อมั่นจะมีคนดี , คนเก่ง ร่วมพัฒนาประเทศ ย้ำขอให้เป็นผู้เคารพกฏหมาย

ประยุทธ์ ความคืบหน้า พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมคณะจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี ,คนเก่ง และคนกล้า สู่สังคม