ประชารัฐร่วมใจ

จ.สมุทรสาคร พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน’ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน’

วันนี้ (10 ส.ค.60) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่น […]