ประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ

บางเขนจับมือสายไหม “Big Cleaning Day” ถนนเทพรักษ์ สร้างบ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

(20 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด พร้อมให้กำกลังใจผู้ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” พัฒนาทำค […]