ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการโรงแรม

ตรวจรับลอยกระทง! ห้ามปล่อยเด็กมั่วในม่านรูดทั่วกรุง

วันนี้เป็นวันลอยกระทง ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งทางกรมการปกครอง นำกำลังออกประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อขอความร่วมมือช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็ก และเยาวชนเข้าไปมั่วสุม เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศหรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ