ประชุมกมธ.

ไพบูลย์ ซัด เสรีพิศุทธ์ บิดเบือน อ้างใช้อำนาจสั่งตำรวจสภาคุมประชุมกมธ.

ไพบูลย์ นิติตะวัน ชี้ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช บิดเบือน อ้างใช้อำนาจสั่งตำรวจสภาคุมประชุมกมธ. ปัดมอบกระเช้าปีใหม่ขอโทษ