ประชุมบอร์ด

เพื่อไทย หวัง ประชุมบอร์ดสารพิษ มองชีวิตปชช.สำคัญกว่า กลุ่มนายทุน

“ชวลิต” ชี้ การ ประชุมบอร์ดสารพิษ คณะกรรมการวัตถุอันตราย คกก.ควรปกป้องประชาชน หวัง มองชีวิตคนไทยสำคัญกว่าการรักษาผลประโยชน์กลุ่มนายทุน