ประชุมศบค.

ด่วน! ศบค. ต่อ “พรก.ฉุกเฉิน” ถึง 30 ก.ย.63

ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบต่ออายุ “พรก.ฉุกเฉิน” หรือ ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน