ประชุมสภาครั้งที่ 24

ช่อ พรรณิการ์ ทวิตบอก “ประยุทธ์มาตามนัด” แซะหวังว่าจะอยู่จนจบอภิปราย

ช่อ พรรณิการ์ ทวิตบอก “ประยุทธ์มาตามนัด” เตรียมตอบข้อซักถามอภิปราย ในเป็นประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม […]