ประชุมหน่วยขึ้นตรง

พล.อ.ณรงค์พันธ์ ยันโอกาสรัฐประหารเป็น ‘ศูนย์’ ขออย่าสร้างเงื่อนไข

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงหลังประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระดับผู้บัญชาการชั้นนายพล

บิ๊กแดง พร้อมสนับสนุนรับเยาวชนเป็นทหาร กองทัพไซเบอร์

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นำประชุมชี้แจงและสั่งการต่อหน่วยขึ้นตรง วาระพิเศษ โดยมีกำลังพล ระดับผู้พัน และผู้การ