ประชุม สนช.

สนช. โหวตคว่ำ เสนอ 7 ชื่อ กกต.

จากกรณีการเสนอชื่อบุคคลให้นั่งเก้าอี้ กกต. ทั้ง 7 คน ต่อที่ประชุมสภานั้น ล่าสุด สนช. ลงมติไม่ผ่านความเห็นชอบทั้งหมด โดยคะแนนรายคนไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ที่ต้องได้ 124 เสียงจากทั้งหมด 248 เสียงเท่านั้น ทั้งนี้ เตรียมเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน