ประดิษฐ์แขนขาเทียม

หนุ่มพิการใจสู้ประดิษฐ์แขนขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ขึ้นเอง

พบกับหนุ่มใจสู้ใน จ.ตรัง แม้ร่างกายพิการแต่ใช้ไอเดียเด็ดประดิษฐ์แขนขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวเอง