ประตูฟุตบอล

สีสันเยาวชนสงขลาใช้ล้อยางเป็นประตูฟุตบอล พิสูจน์ยิงประตูเข้าเป้า

สีสันเด็กและเยาวชนตามชนบทใช้ล้อยางรถยนต์มาทำเป็นประตูฟุตบอลแทนประตูสี่เหลี่ยมที่สร้างด้วยเหล็ก พิสูจน์ความแม่นยำของฝีเท้าในการยิงประตู และเป็นการทำลายข้อจำกัดในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานก็เล่นได้