ประตูระบายน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จ.อำนาจเจริญ

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

กรมชลประทาน ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง

เช้าวันนี้ (10 ก.พ. 63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง

กรมชลประทาน สร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ หวังมีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

กรมชลฯ แจง ไม่เปิดประตูระบายน้ำคลองนา เมืองแปดริ้ว เหตุมีน้ำน้อยและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวบ้านหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้องเรียนว่าเขื่อนทดน้ำชลประทานบ้านโพธิ์ (คลองนา) ไม่เปิดประตูระบายน้ำมาเป็นปี

ชป.เร่งสร้างทำนบดินชั่วคราวหลังอาคารระบายน้ำล้นปตร. คลองคันชำรุดจากพายุ“โพดุล”

กรมชลประทานเร่งดำเนินการสร้างทำนบดินชั่วคราวหลังจากอาคารระบายน้ำล้นของประตูระบายน้ำคลองคันเมืองพิจิตรชำรุดเสียหาย