ประทานพรวันปีใหม่

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม วันปีใหม่ 2563

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2563 ขอให้ชาวพุทธไม่ประมาทในการศึกษาอบรมเพิ่มพูนคุณธรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในวันปีใหม่ 2563

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ