ประท้วงบริษัทหลอกปลูกมันญี่ปุ่น

ประท้วง! ถูกหลอกปลูกมันญี่ปุ่น

เกษตรกรกว่า 200 ราย รวมตัวประท้วงบริษัทหลอกให้ปลูกมันญี่ปุ่นและสัญญาจะรับซื้อยอดคืนไม่อั้น แต่เบี้ยวไม่จ่ายเงิน อ้างผลผลิตเน่าเสีย