ประธานวิปฝ่ายค้าน

สุทิน ปธ. วิปฝ่ายค้านขอทุกฝ่ายยึดประโยชน์ชาติ แก้รัฐธรรมนูญ

นาย สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เผยการ แก้รัฐธรรมนูญ ต้องแก้เพื่อสังคม ไม่ใช่แก้แล้ว ส.ส. จะได้ หรือ ส.ว. จะเสีย ส่วนส.ว.