ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.อ.ท. สำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่น อุตสาหกรรม ลดต่ำสุดในรอบ 11 ปี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผย ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ อุตสาหกรรม หลังจากสำรวจใน เดือน เมษายน 2563 ดัชนีอยู่ที่ระดับ 75.9 ปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจโลกทรุด! ดัชนีเชื่อมั่นเดือนกันยายน ต่ำสุด ในรอบ 12 เดือน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. 62 ต่ำสุดรอบ 12 เดือน อยู่ที่ระดับ 92.1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี