ประธานสารสาสน์

ประธานสารสาสน์ ฉุน ผอ.โรงเรียน เตือนหลายครั้งแล้ว ยังขัดคำสั่งให้ออกแน่

ประธานสารสาสน์ ฉุน ผอ.โรงเรียน เตือนหลายครั้งแล้ว จากกรณีข่าว ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กระทำกับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล