ประธานาธบดีอินโดนีเซีย

นายกฯ ต่อสายคุย ปธน.อินโดนีเซีย หารือแนวทางแก้ปัญหาการระบาด ไวรัสโคโรนา

นายกรัฐมนตรี ต่อสายคุย ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย หารือแนวทางแก้ปัญหาการระบาด ไวรัสโคโรนา พร้อมเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลอาเซียน