ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้

คิมจองอึน ส่งคำอวยพรถึง ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ เนื่องในวันหยุดประจำชาติ

คิมจองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือ ได้ส่งข้อความถึง ไซริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ เนื่องในวันหยุด