ประพิศ จันทร์มา

ชป.เดินหน้าโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหิน จ.กระบี่ เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 20,000 คน

อ่างเก็บน้ำคลองหิน วันนี้ (5 ก.ค. 63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

กรมชลประทาน สร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ หวังมีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง