ประภัตร

“ประภัตร” ไฟเขียว ตั้ง คกก. ขับเคลื่อนพัฒนา ข้าวไทย

“ประภัตร” ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนา ข้าวไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม