ประมงไทย

จับเรือประมงไทย! ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน 1.3 หมื่นลิตร!กลางอ่าวไทย

วันที่ 24 มกราคม 2563 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 2 และเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาค 4

ไทยปลื้ม! อียูปลดใบเหลืองประมงไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) เป็นหัวหน้าคณะทำงานข […]

อียู “ปลดใบเหลือง” ประมงไทย หลังแก้ปัญหามา 4ปี “บิ๊กฉัตร” ลั่นพร้อมยกระดับประมงยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 

อียู“ปลดใบเหลือง” ประมงไทย หลังแก้ปัญหามา 4ปี “บิ๊กฉัตร”พร้อมยกระดับประมงยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค