ประมุขสงฆ์

ประมุขสงฆ์-ผู้แทน 12 ประเทศเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช

รมว.วัฒนธรรม นําประมุขสงฆ์และผู้แทนระดับสูง 12 ประเทศ เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช พร้อมนำคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ […]