ประมูลคลื่นความถี่1800

ดีแทค-เอไอเอส คว้าคลื่น 1800 MHz คนละใบ

สิ้นสุดแล้ว การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz  จำนวน 4 รอบ  ใช้เวลาในการประมูลรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที  ดีแทค-เอไอเอส คว้าคนละใบ