ประมูลทะเบียน

ศักดิ์สยาม ปิ๊งไอเดีย ประมูลป้ายทะเบียนพิเศษ ใส่ชื่อตัวเองได้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ปิ๊งไอเดีย ประมูลป้ายทะเบียนพิเศษ ใส่ชื่อตัวเอง และกำหนดตัวเลขได้ เริ่มประมูลป้ายละ 1 ล้านบาท ชี้ข้อความห้ามตีความหมายผิด