ประวัติความเป็นมา

วันวิสาขบูชา 2563 วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

วันวิสาขบูชา 2563 | วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะร่วมใจกันไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน