ประวัติวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดย วันมาฆบูชา ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร