ประวัติ วัดหงส์รัตนาราม

วัดนี้ไม่ธรรมดา! ประวัติ วัดหงส์รัตนาราม มีเรื่องเล่าขาน ลานฝึกดาบ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำสงคราม

เปิด ประวัติ วัดหงส์รัตนาราม ที่ บิ๊กแดง เข้าพิธีอุปสมบท มีเรื่องเล่าเคยเป็น ลานฝึกดาบ พระเจ้าตาก และมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์