ประสงค์ พูนธเนศ

เตรียมรับ! เงินเยียวยา ชุดสุดท้าย 3 เดือน เปิด 4 กลุ่ม ไม่เข้าเกณฑ์ครั้งแรก

ประกาศเตรียมรับ เงินเยียวยา ชุดสุดท้าย 3 เดือน! นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา