ประสพโชค พร้อมมูล

ประสพโชค นำทีมงาน แจกอาหาร ชาววัดน้อยบรรเทาพิษโควิด

ประสพโชค พร้อมมูล นำเจ้าหน้าที่แจกอาหาร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชาวบ้านวัดน้อย ย่านวงศ์สว่าง บรรเทาวิกฤต โควิด 19 วันที่ 6 พ.ค. 63