ประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน ย้ำ! แม้ฝนตกบางพื้นที่ แต่น้ำยังคงมีน้อย วอนร่วมใจประหยัดน้ำ

แม้ในระยะนี้ประเทศไทยทางตอนบน โดยเฉพาะภาคอีสานจะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่ แต่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรวมของทั้งประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

กรมชลประทาน จัดการน้ำให้ประชาชน วอนทุกฝ่ายประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ พร้อมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำน้อยอย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย แม้จะเพียงพอใช้อุปโภคบริโภค แต่ต้องช่วยกันประหยัด

กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย คงเหลือน้ำใช้เฉพาะการอุปโภคอย่างเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้ พร้อมวอน

ชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างฯน้ำน้อย ย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดน้ำจนถึงต้นฤดูฝนนี้

กรม ชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

กรมชลประทาน ย้ำน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาด ขอทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้เพียงพอใช้อุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

กรมชลประทาน ย้ำน้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่อง ต้องใช้ตามแผนฯอย่างเคร่งครัด วอนทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเขื่อนที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ

กรมชลประทาน คุมเข้มอ่างฯน้ำน้อย วอนทุกฝ่ายใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน

กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ ย้ำทุกโครงการชลประทาน ให้เฝ้าระวังและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน […]

คมช.จับมือกรมชลประทาน ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง พร้อมวอนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการแถลงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย วอนช่วยกันประหยัดน้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(18 ธ.ค. 62)

กรมชลฯ ยันจัดสรรน้ำภาคตะวันออกเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน ย้ำมีน้ำพอกินพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

กรมชลประทาน ยืนยันจัดสรรปันส่วนน้ำให้ทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกเท่าเทียมกัน ย้ำปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปีนี้ แม้จะอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

กรมชลฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดการทำนาปรัง เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย ไม่เพียงพอสนับสนุน

​กรมชลประทาน ย้ำปริมาณน้ำต้นทุนลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย วอนเกษตรกรลดการทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและผลผลิตเสียหาย เร่งประชาสัมพันธ์ร่วมใจ

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 23/2562 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

1 2