ประหยัดน้ำ

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 23/2562 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

แล้งหนัก! เขื่อนอุบลรัตน์ น้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยที่สุดในรอบ 53 ปี

กรมชลประทาน เผยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำใน เขื่อนอุบลรัตน์ ระบุน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยที่สุดในรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบ […]

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จากสภาพฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศ

ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงฤดูหนาว

ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงฤดูหนาว กรมชลประทานขอทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จากสภาพฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ 19.04 น. 7 พฤศจิกายน 2562

ชป. จัดสรรน้ำ ต้นทุนที่มีจำกัด หวังบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน ตามศักยภาพ

กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัดตลอดฤดูแล้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ในเขตชลประทาน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน

กรมชลฯ ย้ำ! ทุกภาคส่วน ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ

ปริมาณ เก็บกักน้ำ ในอ่างฯ ใหญ่ หลายแห่ง น้อยกว่าร้อยละ 50 กรมชลฯ กำชับจัดการน้ำอย่างรัดกุม

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มี เก็บกักน้ำ น้อย กรมชลประทาน จึงเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สถานการณ์น้ำ ในอ่างฯ ที่มีปริมาณน้อย วอน! ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

สถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศหลายแห่ง มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำตามแผนฯ

กรมชลฯ ยันอีสานกลาง มีน้ำพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า วอน ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับการรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานกลาง

ประเทศไทยใกล้หนาวแล้ว กรมชลฯ ย้ำ ช่วยกันประหยัดน้ำ หลังฝนตกน้อยลง

ในระยะนี้ ประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกน้อยลง กรมชลประทาน ย้ำแม้จะมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ

ภัยแล้งวิกฤต! เขื่อนลำตะคองเหลือน้ำ 22% วอนช่วยกันประหยัด

เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตภัยแล้งหลังจากเหลือน้ำแค่ร้อยละ 22 ด้าน ชป.8 ระบุอยู่ในช่วงต้องเฝ้าระวังการควบคุมปริมาณการใช้น้ำอย่างประหยัด

1 2