ประหยัด พวงจำปา

มติป.ป.ช.ฟัน ประหยัด พวงจำปา รองเลขาฯปปช.ซุกทรัพย์สิน

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์สั่งฟัน ประหยัด พวงจำปา ไม่แจ้งทรัพย์สิน 227 ลบ. ซุกไว้ทั้งใน-นอกประเทศ 15 ส.ค. 2562 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันแ […]

มีมติชี้มูลความผิด “ประหยัด” รองเลขา ป.ป.ช.

  นายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า นายประหยัด พวงจำปา  […]