ประเทศจอร์แดน

จอร์แดน ปั่นป่วนหลังปิดประเทศหนี โควิด19 จนต้องผ่อนคลายมาตรการ lockdown

โควิด19 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จอร์แดน ได้ผ่อนคลายการ lockdown เพื่อควบคุม โควิด19 ที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังจากที่เกิดเหตุปั่นป่วน

คณะนักศึกษาลบข้อความบนหินจอร์แดนแล้ว

คณะนักศึกษาลบข้อความบนหินประเทศจอร์แดนแล้ว เผยเป็นหินที่อยู่นอกรั้วเขตมรดกโลก