ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ลูกหนี้ เตรียมเฮ! ธอส.ออก มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ได้ มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลูกค้าในมาตรการ