ปรับสูตรดีเซล

กบง.ลงมติ ปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 กดราคาค้าปลีกดีเซล เหลือไม่เกิน 28 บ./ลิตร

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ลงมติ ปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 กดราคาค้าปลีกดีเซล เหลือไม่เกิน 28 บ./ลิตร ดำเนินการในเดือนธ.ค.64 – มี.ค.65