ปลอมรายมือชื่อ

ประยุทธ์แจ้งจับประธานมูลนิธิ ปลอมลายมือชื่อ

นายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายกฏหมายแจ้งจับประธานมูลนิธิแห่งหนึ่ง ปลอมลายมือชื่อสนับสนุนด้านการเงิน สร้างวัดและโรงเรียน เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก พันตำร […]