ปลักควายเทียม

ชาวบ้านสร้างปลักควายเทียมให้ควายได้สำราญ

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. Re-run : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 07.00 น. และ ทุกวันจันทร์ &# […]

ภัยแล้งทำกระบือเดือดร้อน! สร้างปลักควายเทียมแก้ปัญหาขาดแหล่งน้ำธรรมชาติ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือใน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สร้างปักโคลนเทียมขึ้นมาเองเพื่อให้กระบือคลายความร้อนจากปัญหาภัยแล้ง