ปลัดกระทรวง

ครม.อนุมัติ ‘เลิศวิโรจน์’ นั่งปลัดก.เกษตรฯ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง “เลิศวิโรจน์” ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตามคาด ขณะที่ “บุณยฤทธิ์” นั่งอธิบดีกรมการค้าภาย […]