ปลุกต้นดาวเรือง

ชาวพิจิตรร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองแปรสัญลักษณ์เลข๙

หลายพื้นที่ยังคงจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นที่พิจิตร ประชาชนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลูกต้นดาวเรือง เป็นสัญลักษณ์เลข 9