ปลูกข้าวนาปี

ทุ่งบางระกำ ปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ หวังเกี่ยวเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมา

พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัยบางส่วน ทำนาปีเกือบเต็มพื้นที่แล้ว หลังจากที่ กรมชลประทาน ได้ส่งน้ำเข้าทุ่งบางระกำตั้งแต่

กรมชลประทาน ย้ำน้ำในเขื่อนสำรองไว้ใช้อุปโภคบริโภคต้นฤดูฝน แนะเกษตรกรปลูกข้าวนาปีรอฝนตกชุกปกติ

สืบเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนต่างๆอยู่ในเกณฑ์น้อย ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดในยามนี้ จำเป็นต้องสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน