ปลูกผัก

รวมไอเดีย ปลูกผัก ระหว่าง Wrok From home ลดเสี่ยงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้หลายคนต้องอยู่ในมาตรการ Wrok From home เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส

นร.พิการใจเกินร้อย! ปลูกพืชผักหารายได้-ซื้อเมล็ดพันธ์ปลูกต่อยอดส่งต่อรุ่นน้อง

นักเรียนชายโรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 4 คน ที่ทีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา ชั้น ปวช. 2 แม้ว่าจะพิการทางร่างกายแต่ก็ไม่ได้เป็นอุป […]